ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 2024

Prezado/a socio/a:

Pola presente, quedas convocado/a á ASAMBLEA XERAL ORDINARIA da AC. Canle de Lira, que terá lugar no local social da LONXA VELLA o día 9 de marzo ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Balance das actividades realizadas neste ano.
  2. Estado de contas.
  3. Renovación da Xunta Directiva.
  4. Rogos e preguntas.

Agardando a túa presenza.

O Presidente

José Manuel Trillo Saborido

Asamblea Xeral Ordinaria 2022

Prezado/a socio/a:

Pola presente quedas convocado/a á ASAMBLEA XERAL ORDINARIA da AC. Canle de Lira, que terá lugar no local social da LONXA VELLA o día 30 de setembro ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Balance das actividades realizadas neste ano.
  2. Estado de contas.
  3. Renovación da Xunta Directiva.
  4. Rogos e preguntas.

Agardando a túa presenza.

O Presidente

José Manuel Trillo Saborido

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 2020 A.C. CANLE

De conformidade co previsto no artigo 18 dos estatutos da Asociación
cultural Canle de Lira convócase a todas as persoas asociadas a
asamblea xeral ordinaria anual.
Día: 18 de xaneiro do 2020.
Hora: 18:00h, en primeira convocatoria; 18:30h, en segunda
convocatoria.
Lugar: Lonxa Vella (Portocubelo)
ORDE DO DÍA
• Lectura e aprobación do exercicio 2019.
• Aprobación das contas.
• Rolda de intervencións.
Tendo en conta a importancia do tema que se tratará, pregamos a
asistencia a esta asamblea de todas as persoas asociadas.
Asina o presidente: D. José Manuel Saborido Trillo.