CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL CANLE

De conformidade co previsto no artigo 51 dos Estatutos da Asociación Cultural Canle de Lira convócase ás persoas asociadas a unha asemblea xeral extraordinaria.

Día: 27 de Xaneiro de 2019

Hora: 12:00 h en primeira convocatoria 12:30 h en segunda convocatoria.

Lugar: Lonxa Vella (Portocubelo)

Orde do día: Modificación dos estatutos da asociación no seu artigo 5º, engadindo o seguinte  obxectivo: “f) Defensa e promoción do patrimonio marítimo galego”

 

En Lira a 16 de xaneiro de 2019

 

 

Advertisements