CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL CANLE

De conformidade co previsto no artigo 19 dos Estatutos da Asociación Cultural Canle de Lira convócase a todas as persoas asociadas a unha asemblea xeral extraordinaria.

Día: sábado 8 de Decembro de 2018

Hora: 12:00 h, en primeira convocatoria; 12:30 h, en segunda convocatoria.

Lugar: Lonxa Vella (Portocubelo)

ORDE DO DÍA

  1.  Lectura e aprobación do exercicio 2018.
  2.  Elección da Xunta Directiva para as dúas seguintes anualidades.
  3.  Rolda de intervencións.

En Lira, a 25 de Novembro de 2018

Advertisements