ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 2024

Prezado/a socio/a:

Pola presente, quedas convocado/a á ASAMBLEA XERAL ORDINARIA da AC. Canle de Lira, que terá lugar no local social da LONXA VELLA o día 9 de marzo ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Balance das actividades realizadas neste ano.
  2. Estado de contas.
  3. Renovación da Xunta Directiva.
  4. Rogos e preguntas.

Agardando a túa presenza.

O Presidente

José Manuel Trillo Saborido

Asamblea Xeral Ordinaria 2022

Prezado/a socio/a:

Pola presente quedas convocado/a á ASAMBLEA XERAL ORDINARIA da AC. Canle de Lira, que terá lugar no local social da LONXA VELLA o día 30 de setembro ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Balance das actividades realizadas neste ano.
  2. Estado de contas.
  3. Renovación da Xunta Directiva.
  4. Rogos e preguntas.

Agardando a túa presenza.

O Presidente

José Manuel Trillo Saborido